Year: 2014
Customer: הפיל הצבעוני הבית לטיפול במשפחה
Project: חנוכת עסק

הפיל הצבעוני הבית לטיפול במשפחה

קונספט בנושא פיל עם קשת של צבעים. לחמים חתוכים בצורה של פיל.